Puncové značky

Už od 15. storočia sa na výrobkoch z drahých kovov akými sú napríklad zlato či striebro objavujú rôzne značky, ktoré označujú výrobcu alebo rýdzosť daného výrobku, prípadne oboje.

Puncovanie výrobkov slúži najmä na potvrdenie kvality, rýdzosti a pravosti použitých materiálov a je dôveryhodnou známkou kvality a poctivosti výrobcu. Všetky výrobky zo striebra či zlata u nás sú opuncované a opatrené príslušnými puncovými značkami. Výnimku predstavujú šperky v podlimitnej hmotnosti, ktorá pri zlate a platine predstavuje 0,5 g a pri striebre 2 g (v Českej republike je váhový limit pre striebro 3 g). Tie kontrole puncového úradu nepodliehajú, nemusia teda byť označené štátnou puncovou značkou, ale naopak je u nich povinné označenie rýdzostnou a zodpovednostnou značkou.

Každá krajina, ktorá puncovanie vyžaduje má zriadený svoj puncový úrad, ktorý dohliada na dodržiavanie povinností výrobcov a predajcov a poskytuje puncové značky.

Slovenské puncové značky:

sk_punc

České puncové značky:

cz_punc

 

Rozhodnutie o pridelení zodpovednostnej značky

Zodpovednostná značka pre DOPLNKY4u s.r.o.

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti